Reviews of Guangzhou Regal Riviera Hotel, Guangzhou

View Hotels On Map

Distance to

Guangzhou Baiyun Internaitonal Airport

International Airport 48.00 km

Guangzhou Railway Station

Railway Station 24.90 km

My Viewed Hotels

Hotels Reviews - Guangzhou Regal Riviera Hotel

  • No.1, Yizhou Road, Hejing Jie(Show Map)
  • Address in Local Language:广州 艺洲路灏景街1号

Overall Satisfaction

From 0 Reviews